எங்கள் பள்ளி தன்னார்வலர்களால் நடத்தப்பட்டுவருகின்றது. வகுப்பறை ஆசிரியர், துணை ஆசிரியர், இணையதள பராமரிப்பு, அவுட் ரீச் ப்ரோக்ராம் டிசைன் போன்றவற்றில் ஆர்வம் இருப்பவர்கள் அணுகவும் plainsborotamilclub@gmail.com

Our Tamil club is run by volunteers. People interested in Teaching, Webmasters, Out Reach Program, Designers can reach out to plainsborotamilclub@gmail.com

Volunteer Hours for High School Students:

High school students can contact us for teaching and IT related project opportunities and earn volunteer hours for their contribution.