2017 கோடை கால விடுமுறையின் பொழுது நடந்த தமிழ் கதைகள் வாசித்தல் போட்டியில் வெற்றியடைந்த மாணவர்கள் தங்கள் அனுபவத்தை பள்ளி வகுப்பில் பகிர்ந்து கொண்ட பொழுது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களும் காணொளியும்.
2017 Summer Reading Contest was a huge success. We received over 150 entries from our student members. Congratulations to all participants and thank you, parents, for the encouragement and support. Roll up your sleeves and get ready for the Fall contest.
ASHWIN RAMANI 
420 MINUTES
MAHENDRA RAM PRASAD 
240 MINUTES
 AKILAN KARUNAKARAN
200 MINUTES