2016 நம் மாணவிகள் ஐக்கிய நாடுகள் (UN) சபையில் நடந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு கிட்டியது. மாணவிகள் துவாரித்த சிவகுமார் , செல்லம் சுந்தரம் கலந்துகொண்டனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *