2015 அக்டோபர்: நியூ ஜெர்சி தமிழ் சங்கத்தின் தீபாவளி விழாவில் இதிஹாச நாடகம் நடத்தி அசத்தினார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.