ஹார்வர்ட் தமிழ் இருக்கைக்கு ஆதரவு

ஹார்வர்ட் தமிழ் இருக்கைக்கு ஆதரவு

திரு வாசு ரெங்கநாதன், பென்சிலவேனியா பல்கலைக்கழகம் தலைமையில் June 4, 2017 நடந்த 10 வது ஆண்டு விழாவின் பொழுது, ஹார்வர்ட் தமிழ் இருக்கை அமைக் திரட்டிய $2500 நிதியை பிளைன்ஸ்போரோ தமிழ் குழு குழந்தைகள் டாக்டர். சுந்தரம் அவர்களிடம் ஒப்படைத்தனர். Plainsboro Tamil club Supports the Mission to create a Harvard Tamil Chair. We understand that Tamil is declared as one of the seven classical languages by Harvard University. While all the other six languages have a permanent chair; Tamil language is yet to have one. Having a permanent chair will help build sustained efforts of language research and treasure knowledge that the Tamil community offered to the world for overages. As a voluntary Tamil school, engaged in teaching language free of charge to the younger generations in the US for over ten years; we are happy to support the mission to create Harvard Tamil chair.  ...
Read More
பிளைன்ஸ்போரோ நிறுவனர் தினம் (Founders Day)

பிளைன்ஸ்போரோ நிறுவனர் தினம் (Founders Day)

பிளைன்ஸ்போரோ நிறுவனர் தின அணிவகுப்பில் (Plainsboro Founder's day parade ) நம் பள்ளி மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் பங்கேற்றனர். பிளைன்ஸ்போரோ வீதிகளில் பட்டு பாவாடைகள், புடைவைகள், வேட்டிகள் அணிந்து, டவுன்ஷிப் மேயருடன் சிறிய பாரதி தலைமையில் வந்த அணிவகுப்பு காண்பவர் கண்களுக்கு விருந்தாக அமைந்தது. ...
Read More
தனித்தமிழ் இயக்கத்தின் விழா

தனித்தமிழ் இயக்கத்தின் விழா

தனித்தமிழ் இயக்கத்தின் 100 வது ஆண்டு விழாவில் நடந்த பட்டிமன்றத்தில் கலந்து கொண்டு பேசிய நமது மாணவர்களின் தமிழ் உச்சரிப்பை பாராட்டாத அறிஞர்களே இல்லை. தலைப்பு தனித்தமிழ் குழந்தைகளிடம் போய் சேராததிற்கு காரணம் பெற்றோர்களா? சமூகமா? ...
Read More
பொங்கல் விழா

பொங்கல் விழா

நியூ ஜெர்ஸி தமிழ் சங்கம் நடத்திய பொங்கல் விழாவில் முதல் முறையாக நம் பள்ளி ஆசிரியர்களும் பெற்றோர்களும் இணைந்து, மறைந்து வரும் பாரம்பரிய கலைகளில் ஒன்றான பின்னல் கோலாட்டத்தை அரங்கில் ஏற்றி அனைவரையும் மகிழ்வித்தனர். Kolattam is an ancient folk dance performed by women in a group during the harvesting season. The prop used in this dance are sticks that are held in each hand and struck on the sticks of other girls in the group. The rhythmic sound produced by the striking of the sticks is the beat on which the dance is performed. The Tamil traditional dance Pinnal Kolattam is similar in genre to the Kolattam and is also performed by women in a group during the harvesting season. The prop used in Pinnal Kolattam is the rope instead of sticks as in Kolattam. ...
Read More